Francouzština

kdo nosí vánoční dárky
Kdo nosí dárky v jiných zemích?
Santa Claus se neúnavně snaží dostat do evropských domácností (s využitím reklamních letáků místo komínů), ale Ježíšek, (...)
© xy - Fotolia.com
Co je potřeba si uvědomit, když se učíme cizí jazyk
Většina lidí (především těch, kdo mluví plynně pouze svým mateřským jazykem) si neuvědomuje, co jazyk, kterým mluví, ve (...)
© xy - Fotolia.com
Jak se učit cizí jazyky: Zdokonalování se
Zdokonalování se je poslední fáze učení se cizího jazyka, do které se dostáváte, pokud jím již hovoříte přibližně na (...)

Subscribe to my educational newsletter

to receive a weekly summary of new articles
Enter your email address below:
Subscribe
I will send you one of my ebooks for free as a little gift.
© daboost - Fotolia.com
Francouzské e, è, é, ê, ë – v čem je rozdíl?
Písmeno e se ve francouzštině vyslovuje čtyřmi různými způsoby, v závislosti na kontextu: /e/ (jako „e“ ve slově „dej“ ve (...)
25. Srpen, 2013 – Jakub MarianFrancouzština
© xy - Fotolia.com
Jak se učit cizí jazyky: Učení se
Tato fáze přichází po procházení nebo seznamování se a je přesně to, co název napovídá – učení se jazyka pečlivěji a (...)
© xy - Fotolia.com
Jak se učit cizí jazyky: Procházení
Procházení je v podstatě forma seznamování se s jazykem, který je blízký jazyku, který již ovládáte. Např. v případě (...)
© xy - Fotolia.com
Jak se učit cizí jazyky: Seznamování se
Metoda, kterou nazývám „seznamování se s jazykem“, je určená pouze pro jazyky, které se nepodobají žádnému jazyku, který již (...)