Fyzika

Jak definovat funkce bez použití proměnných
Tento článek není o definici elementárních funkcí (jako např. $\sin$, $\cos$ apod.) a operací (např. $a^b$), nýbrž o způsobu, (...)
23. Leden, 2014 – Jakub MarianFyzika, Matematika