Rozdíl mezi ledovkou a náledím

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Náledí vzniká, když na zemském povrchu zamrzne vrstva vody, která se tam už předtím nacházela. Například pokud zaprší a poté klesne teplota pod nulu, vytvoří se náledí z vrstvy vody na místech, kde se voda těžko vsakuje.

Ledovka vzniká, když se kapky deště cestou na zemský povrch ochladí na teplotu nižší než 0 °C, ale ještě nezamrznou a vzniká tzv. přechlazená voda. Teprve náraz na tvrdý povrch dodá impuls ke krystalizaci a podchlazená kapka tak okamžitě zamrzá.

Ledovka je nebezpečná jednak v tom, že může vzniknout náhle, ale také v tom, že kapky zamrzají na prvním povrchu, na který dopadnou, včetně stromů či elektrického vedení. To může způsobit značné škody. Pokud větve neudrží náhle vzniklé zatížení ledem, mohou se ulomit. Dráty elektrického vedení také nemusí váhu ledu unést a mohou se přetrhat.

Zmiňme také pojem námraza. Ta vzniká mrznutím kapének vzdušné vlhkosti na různých předmětech nebo na povrchu země. Pokud k zamrzání dochází pomalu, může tvořit jednolitou vrstvu a podobá se ledovce (ale vzniká mnohem pomaleji). Pokud k zamrzání dochází rychle, tvoří se drobné krystalky (připomínající tenkou vrstvu sněhu) a vzniká tak jinovatka.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0