O Jakubu Marianovi

Portrait

Vítejte na mých stránkách. Je mi 27 let a zabývám se matematikou, lingvistikou a hudbou. Mám vystudovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Technické univerzitě v Berlíně.

Mé matematické zájmy zahrnují především geometrii a stochastiku. Mimo je jedním z mých koníčků nutriční věda. Zajímám se také o kognitivní vědu a možnosti zvýšení intelektuálních schopností za pomoci stravy, mentálního tréninku a fyzického cvičení.

Mezi mé umělecké zájmy patří především hudba, žonglování, fotografování. Navrhl jsem a nechal vyrobit nový typ hudebního nástroje (který nazývám M-Stick), který má 10 strun a je možné na něj hrát zároveň part elektrické i basové kytary:

Lingvistické zájmy mám veskrze praktické; snažím se naučit tolik jazyků, jak to jen jde. V současnosti mluvím plynně česky, anglicky a byl bych schopen komunikovat v několika slovanských a románských jazycích.