Jak se učit cizí jazyky: Zdokonalování se

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Zdokonalování se je poslední fáze učení se cizího jazyka, do které se dostáváte, pokud jím již hovoříte přibližně na úrovni C1 evropského jazykového rámce. Po určité době, kdy se člověk učí cizí jazyk, přichází fáze, kdy již rozumíte téměř všemu, co slyšíte, znáte (v principu) téměř všechnu podstatnou gramatiku, ale stejně máte občas problémy s časováním nepravidelných sloves, používáním správných pádových koncovek, či nalezením správného slovíčka, které máte na jazyku, když jste v časové „tísni“ (např. když musíte konverzovat s určitou mírou plynulosti).

Co by mělo být dalším krokem, závisí na tom, jaké jsou Vaše cíle; pokud Vám jde především o pasivní porozumění, pak Vaším nejlepším přítelem bude LingQ. Projděte si v něm stovky či tisíce různých textů, čímž si zlepšíte porozumění psanému textu i mluvenému slovu. Dalším skvělým pomocníkem je pokročilý kurz od Assimilu, ale výběr jazyků je bohužel poněkud omezenější než z edice pro začátečníky.

Je také důležité slyšet jazyk tak, jak ho používají běžní rodilí mluvčí. Autoři nahrávek v LingQu většinou vše pečlivě vyslovují, díky čemuž je pro Vás snazší všemu rozumět, ale také to znamená, že nemáte dostatečný přístup k jazyku v jeho „nejsurovější“ podobě. Zábavnou cestou, jak tuto mezeru vyplnit, je sledování filmů s titulky v původním jazyce (můžete si je také nejdříve importovat do LingQu a projít si neznámá slovíčka). Někteří lidé také rádi poslouchají písničky v daném jazyce, ale to bych nedoporučoval, protože jak formulace vět, tak výslovnost je v nich poměrně nepřirozená.

Pokud se ovšem chcete naučit daný jazyk aktivně, nezbývá v podstatě nic jiného než najít si rodilého mluvčího (či někoho, kdo mluví téměř jako rodilý mluvčí). LingQ a Assimil jsou sice výborné nástroje k rozvoji pasivní slovní zásoby, ale k tomu, abyste byli schopni se obratně vyjadřovat, je nutné mít někoho, kdo Vám vysvětlí, co říkáte špatně. Pokuste se najít „tandemového“ partnera ve svém okolí či někoho přes internet, s kým můžete mluvit přes Skype. Z vlastní zkušenosti musím říci, že je mnohem větší pravděpodobnost, že si zapamatuji, jak něco říci správně, když mě někdo opraví přímo ve chvíli, kdy udělám chybu, než když náhodou později narazím na internetu na informaci, jak je to správně.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0