Jak se učit cizí jazyky: Procházení

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Procházení je v podstatě forma seznamování se s jazykem, který je blízký jazyku, který již ovládáte. Např. v případě češtiny se jedná o ruštinu či polštinu, ale ani němčina či francouzština, a v určité míře ani angličtina, nejsou tak moc vzdálené jazyky. Použití softwaru typu Rosetta Stone by bylo jednoduše otravné (to, že německy se bratr řekne „Bruder“ člověk nepotřebuje slyšet a vidět 50x v různých kontextech, aby si to zapamatoval). Slovanské a západoevropské jazyky jsou si natolik blízké, že mnoho slov stačí vidět či slyšet pouze jednou, aby se Vám uložila v paměti.

Asi nejlepší metodou, jak se takový relativně blízký jazyk učit, je Assimil. Je to metoda založená na čtení textů se stoupající obtížností, doslovným a smysluplným překladem, stručnými vysvětlivkami gramatiky, které se přirozeně odvíjejí od obsahu textu a užitečnými kulturními poznámkami. Bohužel zatím není Assimil k dispozici v češtině. Pokud již umíte anglicky, německy, francouzsky nebo třeba rusky a chcete se naučit nový jazyk, je to asi ta nejlepší metoda, kterou můžete najít. Nicméně při prvním čtení Assimilu jen „letmo procházím“, tj. dělám následující:

  1. Jednou si poslechnu nahrávku a zároveň čtu originální text (tj. text v jazyce, který se učím), letmo se dívaje na překlad, pokud se úplně ztratím.
  2. Znovu poslouchám nahrávku a čtu originální text, ale zastavuji zvuk, pokud něčemu nerozumím, a dívám se na překlad a číslované poznámky.
  3. Poslouchám nahrávku se zavřenýma očima a snažím se pochytit každé slovo. Pokud něčemu nerozumím, otevřu oči a kouknu se na originální text (což většinou stačí).
  4. Jednou si přečtu „cvičení“ pod textem za poslechu nahrávky. Občas se podívám na překlad, pokud je to potřeba.

Jak vidíte, nevypracovávám cvičení, vyžadující vyplnění prázdných políček a každou lekci procházím pouze jednou. Cílem tohoto rychlého procházení je vybudovat si rychle velkou pasivní slovní zásobu a pochopení gramatických konstrukcí, ale samozřejmě nejsem po dokončení celé knihy schopen v daném jazyce komunikovat a unikla mi spousta zajímavých slovíček. Ale o tom už je další fáze, kterou nazývám učení.

Pokud neovládáte žádný jazyk, ve kterém je Assimil k dispozici, doporučuji aplikovat podobný postup (tj. zběžné projití) na učebnice z edice Pro samouky nakladatelství Leda, se kterými mám také dobré zkušenosti.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0