Jak se učit cizí jazyky: Seznamování se

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Metoda, kterou nazývám „seznamování se s jazykem“, je určená pouze pro jazyky, které se nepodobají žádnému jazyku, který již ovládáte, obzvláště, pokud používají jiné písmo (jako např. čínština, arabština, hebrejština, hindština apod.). Pokud se chcete učit angličtinu, němčinu, ruštinu či podobný evropský jazyk používající latinku, můžete s klidným svědomím přeskočit k metodě, kterou nazývám procházení.

Pokud již umíte anglicky, jedním z nejlepších způsobů, jak se začít učit nový jazyk, je metoda Michela Thomase. Tato metoda nevyžaduje znalost písma daného jazyka, člověk se učí pouze formou poslouchání velmi dobře uspořádaných nahrávek.

Další zdroje k učení gramatiky je možné najít na spoustě míst na internetu, ale většina z nich je v této počáteční fázi příliš obsáhlá a složitá. Důležité je si uvědomit, že není potřeba se učit nazpaměť tabulky pádových koncovek nebo nepravidelných sloves, důležité jsou základní principy (např. co pády vyjadřují a že ovlivňují koncovky). Např. v hindštině by jedno takové pravidlo mohlo být:

Ve většině časů se slovesa časují jako (kořen) + (něco) + a/e/i + (vhodná forma slovesa být), kde -a, -e, -i vyjadřuje rod a číslo.

Jakmile člověk takovýto princip pochopí, přestane být problém pochopit strukturu toho, co slyší či čte, a vytvořit si intuici pro to, kdy je vhodná jaká forma. Je jedno, jestli ze začátku budete plést -a, -e, -i v hindštině nebo -ám, -áš, -á, -áme, -áte, -ají v češtině. Důležité je vědět, v čem spočívá rozdíl; naučit se používat správnou formu se mozek naučí časem sám, intuitivně, a přesně takovémuto intuitivnímu pochopení Michel Thomas hodně pomáhá.

Nicméně naučit se daný jazyk číst je přinejmenším stejně důležité jako naučit se jím mluvit. K tomu je nejlepší použít software, který obsahuje mnoho jednoduchých vět v daném jazyce a zároveň s psanou podobu přehrává také výslovnost. Asi to nejlepší, co za tímto účelem existuje, je Rosetta Stone. Tento software člověku vysvětluje daný jazyk jen za pomoci obrázků, nemusíte tedy umět žádný cizí jazyk, abyste ho mohl/a používat. Jedná se o ideální metodu k rozšíření slovní zásoby a vytvoření asociaci mezi výslovností a psanou podobou, ale někdy může být poněkud obtížné pochopit gramatické konstrukce, proto je lepší začít spíše s Michelem Thomasem a teprve poté přejít k Rosettě Stone.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0