Jak se učit cizí jazyky: Učení se

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Tato fáze přichází po procházení nebo seznamování se a je přesně to, co název napovídá – učení se jazyka pečlivěji a více do detailů.

Co je tedy dobrým nástrojem k učení? Pravděpodobně nejlepší dva přístupy nabízejí Assimil a LingQ. Assimil byl popsán již v článku o procházení. V této fázi ho ovšem procházím mnohem podrobněji, dělám všechna cvičení a také opakuji lekce, tak jak Assimil v úvodu navrhuje.

Tak jako tak se snažím nebýt závislý jen na jednom zdroji – Wikipedie bývá také dobrý zdroj informací, obzvlášť, pokud jde o fonologii jazyka (tj. o výslovnost). Také jsem velice spokojený s učebnicemi z edice Pro samouky nakladatelství Leda, které většinou dobře využívají čtenářovu znalost češtiny k tomu, aby konstrukce v cizím jazyce snáze pochopil.

Co je tedy výše zmíněný LingQ? Jedná se o webovou stránku (či spíše webovou aplikaci), s obrovskou zásobou textů různých obtížností. Ke všem textům je k dispozici nahrávka a někdy také různé poznámky. Poté, co otevřete text, jsou všechna slova, která jste ještě nepotkal/a, modrá. Pokud na modré slovo kliknete, zobrazí se překlad v Google Translate a pár dalších možností, mimo jiné možnost otevření ve slovníku (kde jsou k dispozici i české, jako např. slovník od Seznamu). Poté si ke slovu můžete uložit jakoukoliv vlastní poznámku (např. překlad). Kdykoliv pak dané slovo v budoucnosti potkáte (v jakémkoliv textu), bude vyznačené žlutě, a když na něj kliknete, zobrazí se vám vaše dříve zadaná poznámka.

LingQ tedy funguje podobně jako to, co jsme všichni dělali ve škole – vpisování malých poznámek k neznámým slovům v učebnicích. Na rozdíl od učebnice ale tuto poznámku uvidíte kdykoliv na dané slovo narazíte, což enormně pomáhá si jeho význam zapamatovat. Další možností, kterou LingQ nabízí, posílat své texty k opravě rodilému mluvčímu, či si domluvit video lekci s rodilým mluvčím (jiným uživatelem), a přijít tak do kontaktu s jazykem v jeho přirozené podobě.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0