Anglická slova, která mají dvě různé výslovnosti

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

V angličtině je mnoho slov, která se píší stejně ale vyslovují různě. Takováto slova se nazývají heteronymy (obecněji také homografy, ale ty se mohou také stejně vyslovovat a pouze znamenají dvě různé věci). Nejširší třídu heteronymů tvoří slova, jejichž význam závisí na tom, kde je umístěn přízvuk (odkaz vede na článek se seznamem takovýchto slov). V tomto článku se naučíme heteronymy, ve kterých se přízvuk nemění.

read/riːd/ (ríd) znamená „číst“ či přítomný čas slovesa „read“ (např. „he reads“ se vyslovuje „hý rídz“). /rɛd/ (red) je minulý čas slovesa „read“ („he read“ znamená „četl“ a vyslovuje se „hý red“; všimněte si, že se nemůže jednat o přítomný čas, protože v něm by „read“ mělo na konci „s“).
live/lɪv/ (liv) je sloveso znamenající „žít“; /laɪv/ (lajv) je příd. jm. znamenající „živý“.
wind/wɪnd/ (wind) znamená „vítr“, nebo je to také sloveso znamenající „foukat do dechového nástroje“); /waɪnd/ (wajnd) je sloveso znamenající „vinout se“ či „navíjet“.
wound/wuːnd/ (wund) je „zranění“; /waʊnd/ (waund) je minulý čas slovesa wind (wajnd), viz výše.
tear/tɛə/ (teə) (Británie), /tɛr/ (ter) (USA) znamená „trhat“, či „trhlina“; /tɪə/ (tiə) (Británie), /tɪr/ (tir) (USA) je „slza“.
bow/bəʊ/ (bou) (Británie), /boʊ/ (bou) (USA) (rýmující se se „snow“) znamená buď „luk“ nebo „smyčec“; to /baʊ/ (bau) (rýmující se s „cow“) je sloveso znamenající „uklonit se“.
row/rəʊ/ (rou) (Británie), /roʊ/ (rou) (USA) (rýmující se s „low“) „řada“ či „řádka“, nebo také sloveso „veslovat“; /raʊ/ (rýmující se s „cow“) znamená „roztržka“ (hádka).
sow – to /səʊ/ (sou) (Británie), /soʊ/ (sou) (USA) (stejně jako „so“) znamená „sít“ a vyslovuje se stejně jako „sew“, což znamená „šít“ (ostatně v češtině se také jedná jen o rozdíl v jednom háčku); /saʊ/ (sau, rýmující se s „cow“) je „prasnice“ (samice prasete).
sewer/ˈsuːə/ (sůə) (Británie), /ˈsuːər/ (sůər) (USA) je „odpadní stoka“; /ˈsəʊə/ (souə) (Británie), /ˈsoʊər/ (souər) (USA) (rýmující se s „lower“) je „šič/ka“ (osoba, která šije).
close/kləʊz/ (klouz) (Británie), /kloʊz/ (klouz) (USA) (na konci vysloveno se „z“) znamená „zavřít“; /kləʊs/ (klous) (vysloveno se „s“) je přídavné jméno znamenající „blízký“.
Polish/ˈpɒlɪʃ/ (poliš) (Británie), /ˈpɑːlɪʃ/ (páliš) (USA) znamená „leštit“; /ˈpəʊlɪʃ/ (pouliš) (Británie), /ˈpoʊlɪʃ/ (pouliš) (USA) znamená „polský“ nebo „polština“ (a píše se vždy s velkým P).
lead/liːd/ (líd) znamená „vést“ nebo „vedení“ (např. v závodě); /lɛd/ (led) je „olovo“.
graduate/ˈɡrædʒuət/ (grædžuət) je „absolvent vysoké školy“; /ˈɡrædʒueɪt/ (grædžuejt) znamená „absolvovat“ (školu).
does/dʌz/ (daz) je třetí osoba singuláru slovesa „do“, tj. „dělá“; /dəʊz/ (douz) (Británie), /doʊz/ (douz) (USA) je množné číslo od „doe“ (srna).
bass/beɪs/ (bejs) znamená „bas“ (spodní hlas v harmonii či prostě hluboký tón); /bæs/ je „okoun“ (ryba).
number/ˈnʌmbə/ (nambə) (Británie), /ˈnʌmbər/ (nambr) (USA) je „číslo“, např. 1, 65536, 3.1415; /ˈnʌmə/ (namə) (Británie), /ˈnʌmər/ (namr) (USA) je odvozené od příd. jm. „numb“, které znamená „strnulý“, „necitlivý“, či „zdřevěnělý“ (např. končetina). „Number“ tedy znamená „strnulejší“.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0