„Will“ v časových vedlejších větách v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V angličtině se ve vedlejších větách časových (tj. větách začínajících slovy jako „after“, „as soon as“, „before“ apod.) nikdy nepoužívá budoucí čas. Pokud chceme vyjádřit, že se něco stane před či po něčem v budoucnosti, použijeme budoucí čas ve větě hlavní a přítomný čas ve větě vedlejší:

I will give it to him after he arrives. (správně)
I will give it to him after he will arrive. (chybně)
As soon as you get the email, let me know, please. (správně)
As soon as you will get the email, let me know, please. (chybně)

Můžeme si to představit tak, že v angličtině je vedlejší věta časová v podstatě podmínkou, u které pořád ověřujeme, zda už je splněna. Ptali bychom se tedy „Už přichází? Ne… Už přichází? Ne… Už přichází? Ano! Tak mu to dám.“

Totéž samozřejmě platí o vedlejších větách časových uvozených spojkou „when“ („když“, „až“), např.

I’ll call you when I come home. (správně)
I’ll call you when I will come home. (chybně)

Nicméně „when“ ne vždy uvozuje vedlejší větu časovou. Např. v otázkách se jedná o obyčejné příslovce znamenající „kdy“ a v takové situaci „will“ použijeme:

When will you know the results? (správně)
When do you know the results? (chybně)

Pamatujte si tedy:

ve smyslu když nebo se po „when“ používá přítomný čas
ve smyslu kdy se po „when“ používá budoucí čas

To platí i v otázkách nepřímých. Pak sice „when“ vypadá jako spojka uvozující vedlejší větu časovou, ale není. Například, je-li původní otázka „When will you know the results?“, můžeme ji položit nepřímo jako:

Could you tell me when you will know the results? (správně)
Could you tell me when you know the results? (viz níže)

Druhá věta sice dává gramaticky smysl, ale znamená něco jiného! Slovo „tell“ je totiž použité ve dvou různých významech. V první větě znamená „říci“, ve druhé „dát vědět“, tj. obě věty (ve stejném pořadí) znamenají:

Můžeš mi říci, kdy budeš vědět výsledky?
Můžeš mi dát vědět, až budeš vědět výsledky?

Na první otázku by tedy odpověď zněla např. „at 5 o’clock“, zatímco při druhé by dotyčná osoba počkala do pěti hodin a pak Vám řekla „I just got the results.“

Existuje ovšem ještě jeden význam spojky „when“, který nás může na první pohled zmást, a to „protože v tu dobu“, např.

I will go jogging at 5 a.m. when there will be no cars to bother me.

což znamená

Půjdu běhat v 5 hodin ráno, protože v tu dobu tam nebude moc aut, která by mě obtěžovala.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0