Výslovnost „schedule“ v americké a britské angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Slovo „schedule“ může být poměrně matoucí, i pro rodilé mluvčí. Důvodem je, že se vyslovuje jinak v britské než v americké angličtině. V Británii je to /ˈʃɛdjuːl/ (šed-jůl), kdežto v USA to je /ˈskɛdʒuːl/ (skedž-ůl).

Možná Vám k zapamatování britské výslovnosti pomůže, když Vám řeknu, že „schedule“ je příbuzné slovu „shed“. Nicméně společným kořenem je řecké slovo „skhida“ (tříska) které obsahuje „k“, takže i americká výslovnost dává smysl.

Každopádně, slovo „schedule“ se do angličtiny dostalo z francouzského „cedule“ (bez „k“) které vychází z latinského „schedula“ (vyslovováno s „k“). Jak s touto informací naložíte, nechám na Vás.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0