„Soustředím se“ nebo „budu se soustředit“ – je „soustředit se“ dokonavé?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami, nepravidelnými slovesy a podobnými neduhy.

Podíváte-li se do slovníku, zjistíte, že sloveso „soustředit (se)“ je uvedeno jako dokonavé sloveso. Pro ilustraci rozdílu mezi dokonavými a nedokonavými slovesy se podívejme na slovesa „dělat“ (nedokonavé) a „udělat“ (dokonavé).

Dokonavá slovesa v minulosti vyjadřují děje ukončené a jednorázové, např. „udělal“, nedokonavá děje neukončené nebo opakované, např. „dělal“. Zásadní rozdíl ovšem nastává v přítomném a budoucím čase. Nedokonavá slovesa mají zcela obyčejný přítomný čas, např. „dělá“, a budoucnost se vyjadřuje spojením se slovesem „být“, např. „bude dělat“. Dokonavá slovesa naproti tomu nemohou vyjadřovat přítomnost. Jejich gramatický přítomný čas vyjadřuje budoucí děj, např. „udělá“, a tvar budoucího času s „být“ vůbec neexistuje („bude udělat“ nedává smysl).

Jak je to se slovesem soustředit se?

Jak jsem uvedl již na začátku článku, podíváte-li se do libovolného českého slovníku, zjistíte, že sloveso „soustředit se“ je vedeno jako dokonavé a nedokonavá varianta je „soustřeďovat se“. Pokud bychom se řídili slovníkovou definicí, muselo by tedy „soustřeďuji se“ vyjadřovat přítomnost (proti čemuž pravděpodobně nikdo nic namítat nebude), ale „soustředím se“ by mělo vyjadřovat budoucnost (např. „zítra se soustředím“) a tvar „budu se soustředit“ vůbec neexistuje!

Faktem ovšem je, že význam slovesa „soustředit se“ se během posledních desetiletí v myslích lidí od slovníkové definice odchýlil. V současnosti již naprostá většina populace cítí spojení „soustředím se“ jako vyjádření něčeho, co se děje právě teď, v přítomnosti.

Proto se nebojte používat „soustředit se“ jako nedokonavé sloveso – slovníková definice jednoduše zaostala za tím, jak se toto slovo v běžné řeči používá. Už jen perličkou pak je, že, necháte-li si na stránkách Ústavu pro jazyk český vyhledat slovo „soustředí“ s pomocí Googlu, zjistíte, že je ve většině případů použito k vyjádření přítomnosti: pokud ho takto mohou používat akademici z ÚJČ, proč bychom se měli bát my, smrtelníci?

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

Napište komentář 0