„Soustředím se“ nebo „budu se soustředit“ – je „soustředit se“ dokonavé?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Podíváte-li se do slovníku, zjistíte, že sloveso „soustředit (se)“ je uvedeno jako dokonavé sloveso. Pro ilustraci rozdílu mezi dokonavými a nedokonavými slovesy se podívejme na slovesa „dělat“ (nedokonavé) a „udělat“ (dokonavé).

Nedokonavá slovesa v přítomném čase vyjadřují přítomnost („dělá“) a budoucí čas se tvoří spojením s „být“ („bude dělat“). Dokonavá slovesa v přítomném čase již vyjadřují budoucnost („udělá“) a spojení s „být“ vůbec neexistuje („bude udělat“ nedává smysl).

Jak je to se slovesem soustředit se?

Jak jsem uvedl již na začátku článku, podíváte-li se do libovolného českého slovníku, zjistíte, že sloveso „soustředit se“ je vedeno jako dokonavé a nedokonavá varianta je „soustřeďovat se“. Pokud bychom se řídili slovníkovou definicí, znamená to, že přítomný čas slovesa soustředit vyjadřuje budoucnost (např. „zítra se soustředím“) a tvar „budu se soustředit“ vůbec neexistuje (podle slovníků je to totéž jako říci „budu udělat“).

Faktem ovšem je, že význam slovesa „soustředit se“ se během posledních desetiletí v myslích lidí od slovníkové definice odchýlil. V současnosti již naprostá většina populace chápe spojení „soustředím se“ jako vyjádření přítomnosti.

Proto se nebojte používat „soustředit se“ jako nedokonavé sloveso – slovníková definice jednoduše zaostala za tím, jak se toto slovo v běžné řeči používá. Necháte-li si na stránkách Ústavu pro jazyk český vyhledat slovo „soustředí“ s pomocí Googlu, zjistíte, že je ve většině případů použito k vyjádření přítomnosti. Pokud ho takto mohou používat akademici z ÚJČ, proč bychom se měli bát my, smrtelníci?

Ostatně, sám ÚJČ se vyjádřil v jazykové poradně (na bývalé verzi stránek, která již bohužel nefunguje) následovně:

[...] Zatímco u jiných předponových sloves na -it (naučit, pověřit, vyvrcholit, začlenit) jsou tvary „budu se naučit“, „budu pověřit“, … naprosto nepřijatelné, tvar „budu se soustředit“ dnes už za nekorektní považovat nelze.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0