Rozdíl mezi „stay“ a „stand“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Češi si anglická slovesa „stay“ a „stand“ často pletou nebo je používají v situacích, kde česky sice řekneme „stát“, ale v angličtině se odpovídající sloveso nepoužívá. Zjednodušeně řečeno, stay znamená „zůstat“, „setrvat“, tj. použijete ho pokud se nikam nepřemisťujete, např.:

I must stay at home today. (správně)
I must stand at home today. (pravděpodobně chybně)

První věta znamená „Dnes musím zůstat doma“, kdežto druhá znamená „Dnes musím doma stát“, což pravděpodobně není to, co chcete říci. Na druhou stranu, pokud chce vyjádřit, že stojíte, tj. že nesedíte, správným slovesem je stand:

Peter is going to stand in line for hours to get the best tickets. (správně)
Peter is going to stay in line for hours to get the best tickets. (pravděpodobně chybně)

První věta znamená, že Peter bude stát hodiny ve frontě, aby dostal nejlepší lístky. Druhá sice opticky dává smysl – pokud stojí ve frontě, musí v ní „zůstat“ – ale bohužel „stay in line“ je samostatná fráze znamenající „nevybočovat z řady“, takže by věta pravděpodobně nebyla správně pochopena.

Posledním zádrhelem je, že sloveso „stát“ v Češtině někdy používáme v situaci, kdy se z nějakého místa nemůžeme pohnout, nejčastěji v dopravní zácpě (a je úplně jedno, že u toho nestojíme, nýbrž sedíme). Takovou situaci můžete vyjádřit spojením „be stuck“ znamenajícím „být zaseknutý, uvízlý“, např.

I was stuck in a traffic jam this morning. (správně)
I stayed in a traffic jam this morning. (pravděpodobně chybně)
I stood in a traffic jam this morning. (pravděpodobně chybně)

Druhá věta by znamenala, že jste v zácpě dobrovolně zůstali, třetí, že jste tam stáli ve smyslu „na nohou vedle aut“.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0