Rozdíl mezi „když by“ a „kdyby“

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Pokud jste měli podobné učitele jako já, pravděpodobně Vám někdo někdy vtloukal do hlavy, že nemáte psát „když by“ – správná varianta je „kdyby“. V mnoha situacích je to zcela jistě pravda. Pokud se jedná o podmiňovací způsob, používání „když by“ místo „kdyby“ v psaném projevu se dá považovat za projev nevzdělanosti, např.:

Kdybych měl více peněz, koupil bych si auto. (správně)
Když bych měl více peněz, koupil bych si auto. (hovorové)
Co by sis dal k obědu, kdybychom šli do restaurace? (správně)
Co by sis dal k obědu, když bychom šli do restaurace? (hovorové)

Navzdory tomu ale existují situace, kdy je zjevně „kdyby“ špatně a jedinou smysluplnou variantou je „když by“. K tomu dochází například ve spojení s frází „i když“ ve smyslu „i přestože“:

Petr se stal programátorem, i když by raději byl muzikantem. (správně)
Petr se stal programátorem, i kdyby raději byl muzikantem. (nedává smysl)

Důvodem je, že slovo „když“ má několik významů a pouze jeden z nich vyjadřuje podmíněnost, což ale neznamená, že ostatní nemůžeme kombinovat s podmiňovacím způsobem. Výše jsme viděli význam odporovací, který ale může existovat i bez spojení s „i“:

Ty se koukáš na televizi, když by ses měl učit?

Podotkněme, že tento a všechny níže uvedené významy považuje z nějakého důvodu Slovník spisovné češtiny za hovorové, kdežto starší Slovník spisovného jazyka českého nikoliv (na rozdíl od významu „kdyby“, který považují za hovorový oba dva). Je tedy spíše otázkou vlastního úsudku, zda Vám v psaném textu přijdou vhodné.

„Když“ může také vyjadřovat příčinnou souvislost (kde nahrazuje slovo „protože“ nebo spojení „vzhledem k tomu“):

Nepůjdu tam, když by tam měl přijít i ten hulvát.

„Když“ může uvozovat i vedlejší větu časovou, např. „když jsem přišel domů, Dáša už tam byla“, tj. zastupuje spojení „v době, kdy“. I v tomto významu je možné jej teoreticky kombinovat s podmiňovacím způsobem, např. „Ještě nevím, jestli půjdu domů, ale když bych přišel domů, Dáša už by tam byla.“ Výsledek je v tomto případě poněkud kostrbatý a těžko srozumitelný.

Pak je „když“ možné použít pro zdůraznění i jako tzv. částici ve smyslu „vždyť“:

A: Proč jsi mu nezavolala?
B: Když on by mi stejně nepomohl…

Jak jsme tedy viděli, nemůžeme jen slepě aplikovat pravidlo, že „když by“ je nespisovné a mělo by být nahrazeno „kdyby“. V mnohých situacích je „když by“ jediná správná varianta.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0