Rozdíl mezi „effect“ a „affect“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Obě slova, effect i affect, můžeme použít jako sloveso i jako podstatné jméno. Pokud jste ale tuto stránku našli přes vyhledávač, dá se skoro s jistotou říci, že pokud chcete použít podstatné jméno, bude to „effect“ (efekt, vliv), např.

It has a negligible effect on me.
Má to na mě zanedbatelný vliv.

a pokud chcete použít sloveso, použijte „affect“ (ovlivnit, zapůsobit na):

It affected me negatively.
Negativně mě to ovlivnilo.

Použité jako sloveso, „to effect something“ znamená „uskutečnit, uvést do praxe“. Např. můžete říci „to effect political changes“ („realizovat politické změny“) – tento význam slova „effect“ se však používá poměrně zřídka. „An affect“ (které se jako podstatné jméno vyslovuje /ˈæfɛkt/) v psychologii označuje subjektivní pocity jedince, ale v běžné řeči se s ním nesetkáte.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0