Rozdíl mezi „dot“, „period“, „full stop“ a „point“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Tyto čtyři výrazy se lidem často pletou, protože je všechny překládáme do češtiny slovem „tečka“, ale rozdíl je ve skutečnosti celkem jednoduchý. Tečka na konci věty se nazývá period v americké angličtině a full stop v britské angličtině, a to i když ji vyslovujeme pro zdůraznění – např. otec hádající se s dcerou by mohl říci: „Se Zackem ven nepůjdeš, tečka.“

You are not going out with Zack, period. [Am. Ang.]
You are not going out with Zack, full stop. [Br. Ang.]

Výraz dot se používá, když čteme jména domén. Například „www.jakubmarian.com“ by se přečetlo

„Double U double U double U dot jakubmarian dot com“

Zde stojí za povšimnutí, že WWW je zkratkou pro „World Wide Web“, která má, když se přečte, 3x více slabik než název, který zkracuje.

A konečně point je výraz, který označujeme desetinnou tečku (v angličtině se nepoužívá desetinná čárka, takže 3,14 by se zapsalo 3.14). Čteme tedy:

3.14 = „three point one four“
36.952 = „thirty six point nine five two“
0.25 = „zero point two five“, nebo také jen .25 = „point two five“

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0