Rozdíl mezi „be good in“ a „be good at“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Chcete-li v angličtině vyjádřit, že jste v něčem dobří, není možné použít „in“ (jak by se mohlo zdát na základě české konstrukce), nýbrž „at“, např.:

He is good at playing the piano. (správně)
He is good in playing the piano. (špatně)

Někteří rodilí mluvčí používají „in“ ve spojení s předměty ve škole – např. „he is good in mathematics“ znamená „je dobrý v matematice“ ve smyslu „má dobré známky z matematiky“. Ostatní by ovšem i zde řekli „he is good at mathematics“ a konstrukci s „in“ považují za nepřirozenou, takže nic nezkazíte tím, když budete také vždy používat „at“.

Existuje několik málo frází, ve kterých se použije „good in“. Zdaleka nejpoužívanější je „být dobrý v posteli“:

She is good in bed. (správně)
She is good at bed. (špatně)

Druhý příklad nedává smysl. „Postel“ není aktivita, takže těžko můžeme být dobří „v posteli“ ve stejném smyslu, jako jsme dobří třeba „v plavání“.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0