Procento populace EU hovořící anglicky podle země

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Evropané tradičně patří k nejlepším mluvčím angličtiny jako cizího jazyka na světě. V podstatě každý občan Evropské Unie přijde do určité míry do styku s angličtinou, ať chce či nechce, a proto se velké procento Evropanů anglicky také aktivně učí. Mezi jednotlivými zeměmi ovšem existují podstatné rozdíly.

Následující mapa ukazuje procento lidí v dané zemi, kteří jsou schopni se domluvit anglicky na konverzační úrovni. Data jsou vzata z průzkumu „Special Eurobarometer 386“ organizovaného Evropskou komisí (v roce 2012, kvůli čemuž ještě není zahrnuto Chorvatsko).

anglictina

Mimochodem, napsal jsem několik učebnic na různá témata. Když si je koupíte, nejen, že se naučíte něco nového, ale také přímo podpoříte tuto stránku.

0