„Přívěsek“ či „přívěšek“ – která varianta je správná?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Dnes jsem se při psaní zprávy kamarádce nemohl rozhodnout, jestli mám použít slovo „přívěšek“, nebo „přívěsek“. Nakonec jsem použil „přívěšek“, což mi zní libozvučněji než „přívěsek“, ale nedalo mi to a zapátral jsem, zda je mezi oběma variantami nějaký rozdíl.

Podle Jazykové příručky ÚJČ je „poměrně častá podoba přívěšek nesprávná“. Na druhou stranu ale Slovník spisovného jazyka českého, který byl vydáván až do roku 1989 a do nějž můžete nahlédnout po kliknutí na nápis SSJČ na výše zmíněné stránce, zmiňuje „přívěšek“ jako spisovnou (byť řidší) variantu.

Zadáme-li obě slova do Googlu, zjistíme, že pro „přívěšek“ najde přibližně 490 000 výsledků a pro „přívěsek“ cca 580 000 výsledků, takže v rozšířenosti obou forem na internetu není zásadní rozdíl. Nerozumím tedy myšlenkovým pochodům člověka, který rozhodl, že varianta „přívěšek“ má být považována za „nesprávnou“, byť je velmi rozšířená a dříve byla považována za spisovnou.

Faktem ovšem je, že v současném normativním Slovníku spisovné češtiny varianta „přívěšek“ uvedena není. Chceme-li se tedy striktně řídit současnými pravidly, měli bychom ve formálním projevu používat variantu „přívěsek“. Faktem je ovšem také, že, použijete-li slovo „přívěšek“, málokdo si všimne, že jste udělali „chybu“ – totéž lze říci i o programu, který mi v počítači kontroluje pravopis a slovo „přívěšek“ nepodtrhává.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0