Předložka u „picture“, „photo“ apod. v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V češtině říkáme, že je něco „na obrázku“ či „na fotce“, nikoliv „ve fotce“, a „na“ se obvykle překládá do angličtiny jako „on“. Angličané ovšem používají v případě obrázku předložku „in“:

The boy in the photo looks sad. (správně)
The boy on the photo looks sad. (špatně)

Použitá předložka zůstavá stejná bez ohledu na to, o jakém druh média se bavíme (např. image, photo, picture, drawing):

There are no trees in the picture. (správně)
There are no trees on the picture. (špatně)

Používáme „on“ pouze pokud je něco skutečně fyzicky umístěné na dané objektu. Např. „there’s a cup on the photo“ znamená „na té fotce je hrneček“ ve smyslu „na té fotce leží hrneček“. „On“ můžeme také použít, je-li něco ve „vrchní vrstvě“ něčeho jiného, například je-li to tam namalované či natištěné. To může být trochu matoucí u slov jako „postcard“ (pohlednice):

There’s a house on a postcard. (správně)
There’s a house in a postcard. (špatně)

Důvodem je, že „postcard“ je pouze kus papíru, ne obrázek, který je na něm. Mohli bychom říct „there’s a house in a picture printed on a postcard“, ale i pokud „in a picture“ vynecháme, musíme použít „on“.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0