Použití a výslovnost ‚ton‘ a ‚tonne‘ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Nenechte se zmást češtinou – „ton“ se v angličtině vyslovuje se stejným „a“ jako třeba „son“ nebo „come“, tj. jako /tʌn/.

Co ovšem může být ještě více matoucí, je fakt, že „ton“ není česká tuna, ale označuje tunu používanou v USA, tj. 1 ton = 2000 pounds = 907 kg. Pojem „ton“ se může vztahovat také na tunu používanou v Británii, kde je 1 ton = 2240 pounds = 1016 kg, ale ta se již oficiálně nepoužívá (od roku 1985). Pokud chcete mluvit o klasické „české“ tuně, použijte slovo, které se vyslovuje zcela stejně (tj. /tʌn/), ale píše se „tonne“. Jinými slovy: 1 tonne = 1000kg.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0