Pořadí slov ve vedlejších větách v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Pořadí slov v otázkách v angličtině se liší od pořadí slov ve vedlejších větách (tj. větách začínajících výrazy jako „the place where …“, „the time when …“, „the man who …“ apod.). To dělá studentům často problémy, protože oba typy vět typicky začínají týmiž slovy („where“, „when“, „who“, „how“, atd.).

Pravidlo je ovšem následující: Pořadí slov ve vedlejších větách je stejné jako v běžných oznamovacích větách, např.:

I don’t know why he goes there. (správně)
I don’t know why does he go there. (chybně)

To samozřejmě platí ve všech časech, ne jen v přítomnosti:

I don’t know why she did it. (správně)
I don’t know why did she do it. (chybně)
I don’t know why she has done it. (správně)
I don’t know why has she done it. (chybně)

Mnoho studentů, kteří by ve výše zmíněných příkladech chybu neudělali, dělá chybu v případě slovesa „to be“. I tam je ovšem platí stejné pravidlo:

I don’t know where it is. (správně)
I don’t know where is it. (chybně)
I don’t know how he is doing it. (správně)
I don’t know how is he doing it. (chybně)

Vedlejší věty, které jsou součástí otázky

Ještě o něco více matoucí to začne být, když je vedlejší věta součástí otázky. Pravidlo je pořád stejné: pořadí slov ve vedlejší větě je stejné jako v oznamovací větě. Musíme si totiž uvědomit, že co dělá otázku otázkou, je věta hlavní (v následujících příkladech vysázená podtrženě), ne věta vedlejší:

Do you know why she did it? (správně)
Do you know why did she do it? (chybně)
Do you know who he is? (correct)
Do you know who is he? (wrong)

Struktura je trochu jiná, když se ptáme na podmět (tj. když podmětem vedlejší věty je přímo „who“ či „what“), ale logika zůstává pořád stejná:

Do you know who went there? (správně)
Do you know who did go there? (chybně)

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0