Počet svátků (dnů volna) v evropských zemích

Jakub Marian

Tip: Chcete se zlepšit v angličtině? Právě jsem dokončil webovou aplikaci pro lidi, co se rádi učí při čtení. Určitě se na ni podívejte, registrace je zadarmo.

V českém právu se vyskytuje pojem dny pracovního klidu, kterým lidově říkáme svátky. Jedná se v podstatě o placené volno. Do práce musejí pouze zaměstnanci v některých oborech, kde je nutné zajistit nepřetržitý provoz, např. v nemocnicích, v dopravě, zajištění naléhavých oprav, apod. – ti ovšem mají v takovém případě nárok na odpovídající náhradní placené volno, nebo se se zaměstnavatelem dohodnou na proplacení tohoto volna, tj. ve svátek fakticky pracují za dvojnásobek.

Tak je to ve většině evropských zemí, s výjimkou Velké Británie, kde zaměstnanci nemají ve svátek (tzv. „bank holiday“) nárok na volno ani vyšší mzdu. Bývá zvykem v pracovních smlouvách ve Velké Británii uvádět svátky jako dny, kdy si zaměstnanci automaticky čerpají dovolenou – tím se jim ovšem snižuje nárok na dovolenou v ostatní dny, a v důsledku tak mají nejkratší celkovou dovolenou v Evropě.

Následující mapa ukazuje teoretické maximum počtu placených svátků za rok, podle zákonů v dané zemi (které se ale může rok od roku mírně lišit, pokud např. některé svátky připadnou na víkend). Pokud je uvedeno rozmezí, znamená to, že v různých regionech či podle různé náboženské příslušnosti může být počet svátků různý.

Počet dnů pracovního klidu v Evropě
Poznámka: Tato mapa má také anglickou verzi.

Mimochodem, už jste viděli mojí úplně novou aplikaci na výuku angličtiny? Je založená na čtení textů a snadném přístupu k významům, výslovnostem a gramatickým tvarům. Takto vypadá:

0