Nejčastěji špatně vyslovovaná anglická slovíčka

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

V tomto článku se nachází seznam anglických slovíček, která Češi často špatně vyslovují. Výslovnost je uvedena v IPA (International Phonetic Alphabet) a pomocí „pseudo-českého“ zápisu, který využívá pouze dva IPA symboly: “ə“ zní jako „uh“ ve výslovnosti českých písmen (třeba „Fuh“, pokud ho nečteme jako „ef“) a “æ“ zní přibližně mezi českým „a“ a „e“. Slabika, na které je přízvuk, je zobrazena tučně (přízvuk je v angličtině velice důležitý, dbejte na to, abyste danou slabiku opravdu vyslovovali důrazněji).

height /haɪt/ (hájt) se vyslovuje, jako kdyby se psalo „hight“. „E“ je tam pouze pro matení cizinců.
fruit /fruːt/ (frůt); stejná situace jako výše. Ve výslovnosti ignorujte „i“.
subtle /ˈsʌtl/ (sa-tl); „btle“ nezní dobře. Nevyslovujte „b“.
queue /kjuː/ (kjů); možná Vám pomůže, když si zapamatujete, že se toto slovo čte úplně stejně, jako kdyby obsahovalo jen ono „Q“ na začátku.
draught /drɑːft/ (dráft) je jen britský způsob zápisu podstatného jména „draft“ (průvan). Když je to sloveso znamenající „načrtnout“, píše se i v Británii „draft“.
chaos /ˈkeɪɒs/ (kej-os); výslovnost může být trochu matoucí, protože totéž slovo existuje i v češtině. „Ch“ v angličtině se ovšem nikdy nečte jako české „ch“.
albeit /ɔːlˈbiːɪt/ (ól-bí-it); toto poměrně formální slovo, znamenající „ačkoli“, se používá převážně v literatuře. Zapamatujte si, že ve skutečnosti sestává ze tří slov „all be it“.
mishap /ˈmɪshæp/ (mis-hæp) by bylo srozumitelnější, kdyby se psalo „mis-hap“, protože znamená „mis-happiness“, tj. neštěstí.
recipe /ˈrɛsəpi/ (res-ə-pí); „cipe“ vypadá, že by se mělo číst „sájp“, ale ve skutečnosti se jedná o dvě slabiky.
lettuce /ˈlɛtɪs/ (let-is); můžete si zapamatovat, že „lettuce“ (hlávkový salát) neroste na „spruce“ (na borovici), a tak se s ní ani nerýmuje.
womb /wuːm/ (wům), tomb /tuːm/ (tům); lidé mají tendeci vyslovovat „o“ jako… „o“. Nicméně v těchto slovek se čte „ů“. „Mb“ sice zní dobře ve svahilštině, ale v angličtině už tolik ne, takže se „mb“ čte jen jako „m“. Totéž platí i pro ostatní slova končící na „mb“, např. numb /nʌm/ (nam).
caveat /ˈkæviæt/ (-vi-æt) (UK), v USA také /ˈkɑviˌɑt/ (-vi-át); znamená „varování“ a především ve starší a oficiální literatuře je toto slovo poměrně bežné.
colonel /ˈkɜːnəl/ (kəə-nl) (UK), /ˈkɜrnl/ (kər-nl) (US) znamená „plukovník“. Z nějakého obskurního důvodu se toto slovo vyslovuje úplně stejně jako „kernel“.
comfortable /ˈkʌmfətəbl/ (kam-fə-tə-bl) (UK), v US také /ˈkʌmftəbəl/ (kamf-tə-bl); „o“ se vyslovuje jako „come“, což by nemělo těžké si zapamatovat. Stůl (table) není zrovna pohodlný na sezení – nevyslovujte „table“ v „comfortable“ jako kdyby to byl stůl.
lieutenant /lefˈtenənt/ (lef-ten-ənt) (UK), /luˈtɛnənt/ (lů-ten-ənt) (US); britská výslovnost „nadporučíka“ jistě nejednoho překvapí.
hyperbole /haɪˈpɜːbəli/ (háj-pəə-bə-lí) (UK), /haɪˈpɜrbəli/ (háj-pər-bə-lí) (US); nepleťte si toto slovo se slovem „hyperbola“ (geometrický útvar). „Hyperbole“ znamená „nadsázka“, „zveličování“ a „bole“ se v něm nevyslovuje jako „boul“. Matoucí může být, že v lingvistice se nadsázka v češtině také označuje pojmem „hyperbola“, ale v angličtině jsou to dvě různá slova.
antipodes /ænˈtɪpədiːz/ (æn-tip-ə-dýz) jsou body ležící naproti sobě na kouli nebo glóbu a „podes“ na konci je složeno ze dvou slabik, na rozdíl od singulárního tvaru „antipode“, který se na konci vyslovuje s „poud“.
gauge /geɪdʒ/ (gejdž) používají hlavně kytaristé; „gauge“ v tomto kontextu znamená „tlouštka struny“. Vyslovuje se, jako by tam „u“ nebylo.
Greenwich /ˌgrɛnɪtʃ/ (gre-nyč); pravděpodobně znáte Greenwich Mean Time (GMT). Pamatujte si, že v Greenwich není žádná „green witch“.
Yosemite /joʊˈsɛmɪti/ (jou-se-mi-tý); Yosemite National Park je poměrně známý všude na světě. Nicméně se nejmenuje podle toho, že by v něm bylo hodně roztočů (roztoč = mite = májt) a ani se tak nevyslovuje.
Boolean /ˈbuːlɪən/ (-li-ən); každý někdy programoval, zná toto slovo, ale spousta ho vyslovuje špatně.
Bayesian /ˈbeɪziən/ (bej-zí-ən); pokud jste se někdy zabývali teorií pravděpodobnosti, pak jste asi narazili i na toto slovo. Dávejte si pozor na výslovnost.
paradigm /ˈpærədaɪm/ (pær-ə-dájm); pro čecha může být „digm“ na konci matoucí. Ačkoli v češtině se „paradigma“ čte s „g“, v angličtině nikoliv.
elite /ɪˈliːt/ (i-lít); lidé patřící mezi elitu rozhodně nejsou „lite“ verze populace. Nevyslovujte je tak.
debris /ˈdɛbriː/ (deb-rí) (UK), /dəˈbri/ (də-brí) (US); toto slovo, znamenající „trosky“, si zachovalo část svého francouzského původu – nevyslovujte „s“ na konci.
infamous /ˈɪnfəməs/ (in-fə-məs); ačkoli toto slovo, znamenající „nechvalně známý“, vzniklo přidáním „in“ před „famous“, nevyslovuje se tak.
epitome /ɪˈpɪtəmi/ (i-pit-ə-mí) znamená „typický příklad“, „ztělesnění“ (většinou v souvislosti s nějakou osobností). Ačkoli by bylo možné vyplnit „tome“ (tlustou knihu) seznamem takových osobností, tato dvě slova se nerýmují.
facade /fəˈsɑːd/ (fə-sád) má výslovnost relativně blízkou české (fasáda), ale stejně se někteří lidé pokoušejí říci „sejd“ na konci.
awry /əˈraɪ/ (ə-ráj); toto slovo je odvozené od „wry“ (pokřivený). „Awry“ znamená „křivý“, nebo také „nevydařený“.
quay /kiː/ () (UK), v US also /keɪ/ (kej) nebo /kweɪ/ (kwej); „quay“ je „přístaviště“ a je to tedy jedna z „klíčových“ (key = „kí“) částí přístavu, a také se tak v britské angličtině vyslovuje.
niche /niːʃ/ (nýš) (UK), /nɪtʃ/ (nyč) (US); toto slovo znamená „výklenek“ a v moderní mluvě také „specifický segment trhu“. Britská výslovnost je blízká původní francouzské.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0