Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku v Evropě

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Pojmem legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku (anglicky „age of consent“) se označuje věk, po jehož dosažení mohou mít lidé legálně pohlavní styk. V různých právních systémech je tento věk definován různě (a také různé detaily a výjimky se mohou lišit).

Nejčastější z těchto výjimek je umožnění pohlavního styku s osobou nedosahující potřebné věkové hranice, pokud mezi účastníky není velký věkový rozdíl. V českém právu taková výjimka neexistuje, ovšem soudy často k věkovému rozdílu přihlížejí (typicky bude zcela jinak posuzován sex patnáctiletého se čtrnáctiletou než sex padesátiletého se čtrnáctiletou).

V některých zemích se věková hranice zvyšuje pro osoby, které nad mladší osobou vystupují v určité pozici autority, např. pro učitele a jejich žáky. Tento případ ovšem český trestní zákoník také neřeší.

Mapa níže ukazuje legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku v jednotlivých evropských zemích, včetně výše uvedených výjimek:

legální věk způsobilosti v Evropských zemích
Líbí se Vám tato mapa? Podpořte mě tím, že ji nasdílíte.Sdílení s uvedením zdroje mi pomáhá vytvářet další mapy.

Setříděno dle jednotlivých věků, včetně zemí, které se na mapu výše nevešly:

VěkZemě
14Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Srbsko
15Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Island, Monako, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko
16Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Finsko, Gruzie, Kazachstán, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Rusko, Severní Kypr, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina
17Kypr, Irsko
18Turecko, Vatikán

Mimochodem, napsal jsem několik učebnic na různá témata. Když si je koupíte, nejen, že se naučíte něco nového, ale také přímo podpoříte tuto stránku.

0