Je v angličtině správně „freeer“, nebo „freer“?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V angličtině se druhý stupeň přídavných jmen tvoří přidáním přípony -er (kromě pár nepravidelných přídavných jmen typu good/better). Proto si studenti (i rodilí mluvčí) občas myslí, že je-li něco „volnější“, mělo by to být „freeer“. Faktem ovšem je, že v angličtině žádné slovo se třemi „e“ za sebou neexistuje. Jednoduché pravidlo je:

Chcete-li v angličtině napsat tři „e“ za sebou, napište pouze dvě.

Toto pravidlo platí vždy, bez ohledu na to, odkud by se tři „e“ za sebou vzala. Například „nejvolnější“ je „freest“, nikoliv „freeest“.

To, že se třetí „e“ nepíše, ovšem v tomto případě nemění nic na výslovnosti. „Freer“ a „freest“ se vyslovují, jako kdyby se psala „free-er“ /ˈfriːə(r)/ a „free-ist“ /ˈfriːɪst/, tj. dvojslabičně.

U přídavných jmen toto pravidlo moc často nevyužijeme, protože „free“ je jediné anglické přídavné končící na -ee (pomineme-li slova od něj odvozená, jako „unfree“, „carefree“ apod.). Můžeme se s ním ovšem setkat častěji u podstatných jmen.

Např. přípona -er dělá ze sloves podstatná jména. Pokud někdo lyžuje (ski), je to lyžař (skier). Podobně, člověk, který vidí budoucnost (see future), je „seer“, nikoliv „seeer“. Zde se ovšem výslovnost v americké angličtině liší od „free“. V britské angličtině se -eer vždy vyslovuje jako /iːə/ (í-uh), v americké se ale „freer“ vyslovuje /ˈfriːər/ (frí-uhr), kdežto „seer“ se vyslovuje /siːr/ (sír), jako jedna slabika. Totéž platí pro všechna podstatná jména končící na -eer.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0