Je v angličtině „news“ jednotné nebo množné?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V angličtině existuje poměrně mnoho slov, která v jednotném čísle končí písmenem „s“. Většina z nich problémy nedělá – např. to, že „kiss“ (polibek) jako podstatné jméno je v jednotném čísle, ví téměř každý (množné číslo by bylo „kisses“). Pár takovýchto slov ovšem způsobuje problémy:

„news“

V češtině bychom řekli „novinky“, a tak nám „news“ připadá jako plurál od „new“, ale žádné takové podstatné jméno v angličtině neexistuje. „News“ je příkladem slova, které v jednotném čísle končí na „s“, takže bychom řekli, např.:

The news is being broadcast by all major TV stations. (správně)
The news are being broadcast by all major TV stations. (špatně)

Co může studentům připadat ještě podivnější, je, že „news“ je v angličtině látkové podstatné jméno (podobně jako třeba „water“), takže ho nemůžeme použít s neurčitým členem:

I’ve got good news. (správně)
I’ve got a good news. (špatně)

„lens“

Na rozdíl od „news“, slovo „lens“ („čočka“ či „objektiv“) je počitatelné (plurál od „lens“ je „lenses“). Nenechte se proto zmást „s“kem na konci a neříkejte „lens are“ místo „lens is“:

His new lens is big. (správně)
His new lens are big. (špatně)

„series“

Aby to nebylo tak jednoduché, množné číslo od „series“ (znamenající „seriál“ či „série“) je také „series“. Používáme tedy slovesa v jednotném čísle pokud mluvíme o jednom seriálu, např. „my favourite TV series has been cancelled“, a slovesa v množném čísle, pokud mluvíme o více seriálech, např. „all the series of the Unknown Channel are good“.

„means“

Podobně jako „series“, „means“ („prostředek“) může vyjadřovat jak jednotné, tak množné číslo, např.:

Railway is a means [jednotné] of transportation, but there are also several other good means [množné] of transportation.“

„bellows“

Slovo „bellows“ znamená „měch(y)“ a podobně jako u „series“ a „means“ již vyjadřuje jak jednotné, tak množné číslo.

„measles“

Nenechte se zmást češtinou: slovo „measles“ (spalničky) se používá pouze v jednotném čísle:

Measles is especially common among children. (správně)
Measles are especially common among children. (špatně)

Poměrně pochopitelně se jedná o podstatné jméno látkové, podobně jako v češtině např. „kašel“ (asi bychom neřekli, že někdo chytil pět kašlů).

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0