Je správně „on the one hand“, nebo „on one hand“ v angličtině?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Ve skutečnosti je jak varianta „on the one hand“, tak varianta „on one hand“ správně (obě fráze bychom do češtiny přeložili výrazem „na jednu stranu“). Tento výraz použijeme ve spojení:

On (the) one hand … On the other hand …
Na jednu stranu … Na druhou stranu …

Variantu s „the“ používá většina rodilých mluvčích a preferuje ji také většina slovníků:

On the one hand … (správně, preferovaná varianta)
On one hand … (správně, některými mluvčími považováno za nepřirozené)

Nicméně, intuitivně je použití „the“ v této situaci poměrně nelogické, protože se odvoláváme na „jednu ruku“ (one hand) bez toho, abychom specifikovali kterou. Neřekli bychom, například

I wore a glove on the one hand and nothing on the other.
Na jedné ruce jsem měl rukavici a na druhé nic.

pokud bychom při tom před sebou nemávali rukou a nenaznačovali, že to byla právě „ta jedna ruka“ (the one hand).

Četl jsem vysvětlení, že fráze „on the one hand“ skutečně bývala doplněna gestikulací (tj. ve chvíli, kdy někdo říkal „on the one hand“, zároveň jednou rukou naznačoval, která že to byla ruka). Zda je to pravda, se už možná nikdy nedozvíme.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0