Je správně „all that“ nebo „all what“?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V češtině říkáme „všechno, co …“, například „ne všechno, co chceme, se dá koupit“, a podobně je to i v některých dalších jazycích, například v němčině. V angličtině ale doslova říkáme „všechno, které …“ („all that“) a varianta s „what“ je špatně. Například rčení „není všechno zlato, co se třpytí“ překládáme jako:

All that glitters is not gold. (správně)
All what glitters is not gold. (chybně)
All which glitters is not gold. (chybně)

Zde poznamenejme, že varianta s „all which“ se sice historicky používala, dnes už je ale natolik archaická, že také nezní přirozeně. Pokud cítíte (kvůli svému českému jazykovému citu) potřebu začít vedlejší větu v angličtině po „all“ výrazem „what“, většinou zní lépe spojku prostě vynechat:

This is all you need to know. (správně)
This is all that you need to know. (méně elegantní)
This is all what you need to know. (chybně)

Totéž platí i pro „everything“. Například větu ze začátku článku bychom nejpřirozeněji přeložili jako:

Not everything we want can be bought. (správně)
Not everything that we want can be bought. (méně elegantní)
Not everything what we want can be bought. (chybně)

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0