Je doktor, vědec, či „někdo“ v angličtině on nebo ona

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V angličtině bývalo tradicí, podobně jako v češtině, používat pro osoby nespe­cifikovaného pohlaví (při použití neutrálních označení jako „doctor“, „scientist“, „child“ apod.) mužský rod, např.:

 • Take care of your child. His life depends on you.
 • You should see a doctor. He will know what to do.
 • Every researcher has asked himself at some point of his career whether his contribution to science was good enough.

Ačkoliv použitá zájmena jsou rodu mužského, mohou ve skutečnosti zastupovat i ženu, podobně jako bychom v češtině mohli říci: „Měl bys jít k doktorovi. On už bude vědět, co s tebou je.“ a přitom bychom nevylučovali, že dotyčný může jít také k doktorce. Takovéto použití mužského rodu v angličtině se ovšem už dnes považuje za zastaralé, jelikož ho (především určité skupiny) vnímají jako porušení rovného přístupu k oběma pohlavím.

Existuje několik způsobů, jak se danému problému vyhnout. Jednou z možností je říci „he or she“ místo „he“:

 • Take care of your child. His or her life depends on you.
 • You should see a doctor. He or she will know what to do.
 • Every researcher has asked himself or herself at some point of his or her career whether his or her contribution to science was good enough.

Jak ovšem můžete vidět především ve třetí větě, použití „he or she“ začne být poněkud nepraktické, vyskytuje-li se příliš často. Další možností je použití množného čísla – to ale ne vždy funguje:

 • Take care of your children. Their lives depend on you.
 • You should see doctors. They will know what to do.
 • All researchers have asked themselves at some point of their career whether their contribution to science was good enough.

Konečně se dostáváme k možnosti, která začíná být stále více rozšířená – použití „they“. V moderní angličtině je možné použít „they“ (oni/ony) , i když máme na mysli pouze jednu osobu, chceme-li ji označit pohlavně neutrálním způsobem:

 • Take care of your child. Their life depends on you.
 • You should see a doctor. They will know what to do.
 • Every researcher has asked themselves at some point of their career whether their contribution to science was good enough.

Nám Čechům takovéto věty mohou znít poněkud divně, v angličtině jsou ovšem zcela normální (a zdá se, že neutrální označení pomocí „they“ bude v budoucnosti v angličtině nejčastější volbou).

Na závěr podotkněme, že někteří autoři se v rámci „rovnosti“ pohlaví snaží neutrální „he“ nahradit neutrálním „she“, např.

 • Every researcher has asked herself at some point of her career whether her contribution to science was good enough.

Za sebe se přimlouvám, abyste tento trend zcela ignorovali. Používání ženského rodu jako neutrálního označení je pouze hloupým výmyslem určitých skupin a v normálním textu způsobuje pouze zmatky.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0