„I look forward to hear/hearing from you“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V této frázi Češi obzvláště často chybují, jelikož „to“ v angličtině většinou uvozuje infinitiv (např. ve frázi „want to“ či „have to“). Výraz „look forward to“ (těšit se na) se ovšem používá odlišně:

I look forward to [věc, na kterou se těšíte].

„Hear“ zjevně není věc, ale sloveso, tudíž nedává smysl „těšit se na hear“. To, na co se těšíte, je „hearing“ („slyšená“ od dané osoby), a daná fráze je tedy:

I look forward to hearing from you. (správně)
I look forward to hear from you. (špatně)

Tato formální fráze doslova znamenající „těším se na slyšenou“ se používá především v dopisech a emailové korespondenci v místech, kde bychom v češtině použili spíše „těším se na Vaši odpověď“ či „předem děkuji za odpověď“. Chceme-li frázi dodat trochu přátelskosti, můžeme použít průběhový čas:

I am looking forward to hearing from you.

Většina rodilých mluvčích považuji tvar s „am looking“ za neformálnější než tvar s „look“.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0