Evropané a jejich znalosti němčiny (mapa)

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Němčina bývala velmi populárním jazykem mezi vzdělanými Evropany až do začátku 20. století, ale po první a druhé světové válce její popularita (z pochopitelných důvodů) klesla. Po několika desetiletích ovšem začala opět získávat pevnou půdu pod nohama, a to především díky silné německé ekonomice a kvalitním vysokým školám, na kterých i cizinci mohou studovat zdarma.

Následující mapa (založená na studii „Special Eurobarometer 386“) ukazuje, kolik procent populace jednotlivých zemí je schopných vést konverzaci v němčině. Co je poněkud zarážející, je poměrně nízká úroveň znalosti němčiny v České Republice, ačkoli poptávka po ní mezi zaměstnavateli a firmami je obrovská.

nemcina-v-evrope

Mimochodem, napsal jsem několik učebnic na různá témata. Když si je koupíte, nejen, že se naučíte něco nového, ale také přímo podpoříte tuto stránku.

0