Disponibilní příjem soukromých domácností podle regionu v Evropě

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Disponibilní příjem, též nazývaný disponibilní důchod, je definován jako celkový příjem (ze zaměstnání, podnikání, nemovitostí a sociálních dávek) ponížený o odvedené daně a poplatky za zdravotní a sociální pojištění. Jedná se tedy o skutečné množství peněz, které má jednotlivec jakožto soukromá osoba k dispozici na nákup zboží a služeb.

Nicméně porovnávat pouze průměrný disponibilní příjem v jednotlivých zemích není vhodné, protože v různých zemích se mohou výrazně lišit ceny (kvůli různým nákladům na pracovníky, různým sazbám DPH, atd.). Proto Eurostat data udává ve virtuální měně zvané PPS, což je Euro přepočítané tak, že má v každé zemi stejnou kupní sílu (jedná se o tzv. paritu kupní síly).

Následující mapa, založená na datech Eurostatu, ukazuje průměrný roční disponibilní příjem v jednotlivých regionech v Evropě ve měně PPS, tj. v EUR přepočítaném podle kupní síly:

disponibilni-prijem-evropa

Jak vidíme, mezi jednotlivými regiony jsou velké rozdíly. Například jasně vidíme hranici mezi západní a východní Evropou, ale také hranici mezi západním a východním Německem, či zásadní rozdíly mezi severní a jižní Itálií, kde jižní Itálie je přibližně na úrovni ČR, zatímco severní Itálie se úrovní blíží Německu.

Mimochodem, napsal jsem několik učebnic na různá témata. Když si je koupíte, nejen, že se naučíte něco nového, ale také přímo podpoříte tuto stránku.

0