„Different from/than/to“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Jakou předložku bychom měli používat v angličtině po přídavném jménu „different“ („jiný“, „odlišný“), např. ve větě „My car is different from/than/to your car?“ Naštěstí není žádný rozdíl ve významu – „different from“, „different than“ a „different to“ znamenají totéž. Rozdíl je ovšem v tom, v jakých částech světa a jak často se jednotlivé předložky používají.

Zdaleka nejčastější (a univerzálně používanou) předložkou je „from“, odpovídající českému „odlišný od“. Češi ovšem mají tendenci používat spíše předložku „than“, protože si výraz přeloží jako „jiný než“. Tato předložka se do určité míry vyskytuje v americké angličtině, ale Britové ji moc nepoužívají. „Different to“ se zase naopak objevuje v britské angličtině, ale nezní přirozeně v americké angličtině.

Existuje ovšem jeden zásadní rozdíl v tom, jak se dané předložky používají. „Different than“ může být použito v kombinaci s jinou předložkou, zatímco „different from“ a „different to“ nikoliv. Mohli bychom např. říci:

The situation is different than in the past. (přípustné)
The situation is different from in the past. (chybně)
The situation is different to in the past. (chybně)

Výrazy jako „than in the past“ jsou ve skutečnosti zkrácenou formou vedlejších vět. „Than“ je možné použít k uvození vedlejší věty, „from“ a „to“ ne:

The situation is different than it was in the past. (správně)
The situation is different from it was in the past. (chybně)
The situation is different to it was in the past. (chybně)

Varianty s „from“ a „to“ vyžadují předmět, ne pouze vedlejší větu. Mohli bychom tedy místo vět výše říci:

The situation is different from what it was in the past.
The situation is different to what it was in the past.

Varianta „different from what …“ stále zůstává nejpoužívanější formou, ale i s takto použitým „than“ se můžeme setkat velmi často.

Mimochodem, už jste viděli mého průvodce nejčastějšími chybami, které studenti dělají v angličtině? Určitě se na něj podívejte – je k dispozici také v PDF.

0