Cenový index a index kupní síly v Evropě

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Pokud zvažujete stěhování do ciziny, ať už za prací, studiem, na důchod nebo prostě proto, že byste rádi poznali jinou kulturu, měli byste vzít na vědomí, že životní náklady ve vytoužené destinaci mohou být výrazně jiné, než na co jste byli zvyklí z ČR. V závislosti na tom, kam se stěhujete, můžete být buď příjemně překvapeni, nebo utrpět šok.

V zásadě existují dva scénáře. Pokud jdete do ciziny studovat nebo si užívat důchod, budete pravděpodobně mít stálý zdroj peněz z České Republiky (ve formě podpory od rodinných příslušníků nebo penze).

V tomto případě Vás bude zajímat, jak drahá (či levná) daná země je v absolutních číslech ve srovnání s ČR – a to je přesně to, co následující mapa ukazuje (data jsou založená na databázi Numbeo).

Vysvětleme si, co dané hodnoty znamenají: Řekněme, že Váše měsíční výdaje se vším všudy (bydlení, elektřina, jídlo, zábava atd.) jsou 20 000 Kč (což přibližně odpovídá čisté průměrné měsíční mzdě). Pokud se přestěhujete do Německa (index 159) a budete si chtít udržet stejnou životní úroveň jako v ČR, musíte se připravit na to, že Vás to měsíčně přijde na 159% toho, co platíte v ČR, tj. 1,59 ⋅ 20000 = 31800 Kč). index spotřebitelských cen mapa

Na druhou stranu, pokud jdete do jiné země s úmyslem najít si tam práci, příklad uvedený výše se na Vás nevztahuje. Nezajímá Vás, o kolik více budete muset zaplatit, nýbrž o kolik více či méně si toho budete moci dovolit s místním platem.

Část ceny výrobků a služeb tvoří cena práce. Proto, když jsou v nějaké zemi nižší platy, jsou typicky nižší i ceny. Jenže mzdy tvoří pouze část ceny výrobků a zbytek je závislý na globálních faktorech. Ve většině Evropy platí, že kde jsou nižší ceny, je nižší i životní úroveň (typicky tam, kde jsou ceny ve srovnání poloviční, je kupní síla také poloviční, protože lidé dostávají 4x menší platy).

Jednou z výjimek je Německo, které je na Evropské poměry levné, i když mají Němci relativně velké platy. Z následující mapy vidíme, že Německo má index 164, což znamená, že kupní síla v Německu je 164% kupní síly v ČR. Průměrný Němec si může koupit 1,64x více bytů, aut, jídel v restauraci apod. než průměrný Čech:

index kupní síly mapa

Mimochodem, napsal jsem několik učebnic na různá témata. Když si je koupíte, nejen, že se naučíte něco nového, ale také přímo podpoříte tuto stránku.

0