Čárka před „and“, „but“, „so“ apod. v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

V češtině čárku před „a“ většinou nepíšeme, kromě pár ustálených spojení, jako např. „a to“ či „a tak“, nebo končí-li před ním vložená vedlejší věta, zatímco před „ale“ čárku většinou píšeme. A tak studenti často v angličtině (ne)píší čárky před „and“ a „but“ stejně jako v češtině.

Jenže v angličtině jsou pravidla pro psaní čárek úplně jiná. Pokud jakákoliv spojka spojuje dvě hlavní věty, píšeme před ní v angličtině vždy čárku (bez ohledu na to, zda je to „and“, „but“, „so“ či nějaká jiná). Tedy alespoň bychom měli – v dnešní době smskování, neformálních blogových příspěvků apod. toto pravidlo velká část rodilých mluvčích ignoruje, ale ve formálním projevu bychom jej měli dodržovat. Napsali bychom např.:

I had to go to the airport, so/but/and I couldn’t attend the party. (správně)
I had to go to the airport so/but/and I couldn’t attend the party. (chybně)
She’s already seen the film, and she doesn’t want to go. (správně)
She’s already seen the film and she doesn’t want to go. (chybně)

Pokud jsou obě věty velmi krátké a dají se považovat v podstatě za součást jednoho velkého sdělení, považuje se většinou za přijatelné čárku vynechat (nicméně napsat ji rozhodně není chybou):

I played the guitar and she sang. (přijatelné)
I played the guitar, and she sang. (správně)

Zdá se, že je řešení jednoduché – prostě před „and“, „but“ apod. vždy napíšeme čárku. Bohužel tak jednoduché to také není. Čárku nepíšeme, pokud daná spojka spojuje pouze dvě slova, ne dvě věty:

I like apples and oranges. (správně)
I like apples, and oranges. (chybně)

Problém je, že slovesa jsou také jen slova. Jedna věta může mít několik přísudků (v češtině hovoříme o přísudku několikanásobném) a mezi nimi se v angličtině čárka typicky nepíše, bez ohledu na to, jakou spojku použijeme:

He cooks and eats. (správně)
He cooks, and eats. (chybně)
He can ride a bike but can’t swim. (správně)
He can ride a bike, but can’t swim. (chybně)

To může být matoucí, jsou-li oba přísudky rozvité (tj., lidově řečeno, pokud jsou obklopeny dalšími slovy). Vzhledem k tomu, že v angličtině v podstatě neexistuje nevyjádřený podmět, můžeme takové věty poznat podle toho, že, ač obsahují dvě slovesa, je přítomen pouze jeden podmět:

She cooks for the whole family and eats a lot of vegetables. (správně)
She cooks for the whole family, and eats a lot of vegetables. (chybně)
He is a brilliant mathematician but knows very little about biology and related disciplines. (správně)
He is a brilliant mathematician, but knows very about biology and related disciplines. (chybně)

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0