Anglická slova, ve kterých se „ss“ vyslovuje jako „z“

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Ve francouzštině, italštině a dalších jazycích se rozdíl v zápisu mezi „s“ a „ss“ využívá k vyjádření rozdílu ve výslovnosti mezi /s/ a /z/. Přesněji řečeno, v určitých pozicích (např. mezi dvěma samohláskami) se „s“ v mnohých jazycích vyslovuje jako /z/ (např. „lasagne“ jsou „lazaně“, nikoliv „lasaně“). Pokud se dané slovo má vyslovovat se /s/, píše se „ss“ místo „s“.

Toto pravidlo v angličtině částečně vymizelo – existuje spousta slov, ve kterých se „s“ vyslovuje jako /s/, i když v ostatních jazycích by to tak nebylo. Nicméně stále funguje opačným směrem: pokud vidíte „ss“, můžete si být téměř stoprocentně jistí tím, že se má vyslovit jako /s/.

Z tohoto důvodu mají studenti angličtiny tendenci vyslovovat „ss“ vždy jako /s/, což ale není úplně vždy správně. Nicméně počet výjimek je tak malý, že je můžeme všechny vyjmenovat v jednom krátkém článku. Zde tedy jsou:

  • dessert /dɪˈzɜːt/ (dy-zəət) (Británie), /dɪˈzɝːt/ (dy-zərt) (USA) znamená „dezert“, „zákusek“. Nepleťte si ho s  desert /ˈdɛzət/ (de-zət) (Británie), /ˈdɛzɚt/ (de-zrt) (USA), což znamená „poušť“.
  • scissors /ˈsɪzəz/ (si-zəz) (Británie), /ˈsɪzɚz/ (si-zrz) (USA) jsou „nůžky“.
  • possess /pəˈzɛs/ (pə-zes) znamená „vlastnit“.
  • dissolve /dɪˈzɒlv/ (dy-zolv) (Británie), /dɪˈzɑːlv/ (dy-zálv) (USA) znamená „rozpustit“ (např. cukr v čaji).
  • brassiere /ˈbræziə/ (bræ-zi-ə) (Británie), /brəˈzɪr/ (brə-zir) (USA) je formální slovo pro podprsenku. Slovo „bra“, běžně používané pro podprsenku, je zkratkou právě tohoto výrazu.
  • hussar /həˈzɑː/ (hə-) (Británie), /həˈzɑːr/ (hə-zár) (USA) je „husar“, neboli druh jízdního vojáka.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0