„A lot of … is“ nebo „a lot of … are“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Použití množného a jednotného čísla v angličtině může být pro nás Čechy občas poněkud komplikované. Jednou ze situací, kde se angličtina od češtiny výrazně odlišuje, je spojení „a lot of“. „A lot“ je v jednotném čísle (což jasně vidíme z použití „a“), a tak si mnoho lidí řekne, že, podobně jako v češtině, sloveso, které následuje, bude také v jednotném čísle.

To je ovšem omyl! V češtině bychom sice řekli např. „hodně stromů je“ či „hodně studentů je“, nikoliv „hodně stromů jsou“; v angličtině ovšem řekneme:

A lot of new trees have been planted in our town. (správně)
A lot of new trees has been planted in our town. (špatně)
There are a lot of students in the lecture hall. (správně)
There is a lot of students in the lecture hall. (špatně)

Jeden ze způsobů, jak se na takovéto fráze dívat, je, že podmět v angličtině nemusí být v prvním pádě. Ve výše zmíněné větě bychom se měli ptát: „Co bylo zasazeno v našem městě?“ Jelikož odpověď je „stromy“, a ty jsou v množném čísle, musí být i sloveso v množném čísle (tj. „trees have“, ne „trees has“).

„A lot of“ je možné použít také pro nepočitatelná (látková) podstatná jména. To ovšem Čechům většinou problémy nedělá, protože zde se „a lot of“ chová stejně jako v češtině:

A lot of water is being wasted every day. (správně)
A lot of water are being wasted every day. (špatně)

Stejně jako v češtině bychom řekli „hodně vody je“, řekneme v angličtině „a lot of water is“. Důvod je ovšem odlišný: v angličtině chápeme jako podmět „water“ (což je v jednotném čísle), v češtině „hodně“ resp. nevyjádřené „ono“ (které je taktéž v jednotném čísle).

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0