„A couple of“ v angličtině – jednotné nebo množné číslo?

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Častá chyba: Studenti vidí „a couple“, které je gramaticky v jednotném čísle a odpovídá českému „pár“, a automaticky předpokládají, že sloveso musí být také v jednotném čísle (stejně jako v češtině, kde bychom řekli „pár lidí je“, ne „pár lidí jsou“). V angličtině ovšem existuje něco, čemu říkáme kolektivní podstatná jména.

Kolektivní podstatná jména jsou slova, která i v jednotném čísle mohou zastupovat větší množství lidí či věcí (např. „skupina“, „hodně“, „populace“). Pokud mluvíme o jednotlivcích tvořících daný kolektiv, ne o kolektivu jako o celku, musíme použít množné číslo:

A couple of people are going to leave. (správně)
A couple of people is going to leave. (chybně)
There were just a couple of people at the party. (správně)
There was just a couple of people at the party. (chybně)

Jediná situace, kdy použijeme jednotné číslo, je, když „a couple“ znamená „dvojice, pár“ v doslovném smyslu, tj. chápeme jej jako jeden celek:

A couple in love is always a nice thing to see. (správně)
A couple in love are always a nice thing to see. (chybně)

Zde je použití „is“ v pořádku, protože věta vyjadřuje, že je hezké vidět „zamilovaný pár“ jako takový, ne „lidi tvořící zamilovaný pár“.

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0